ติดต่อสอบถาม
1000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ
เวลาทำการ จ. - ศ. เวลา 08.00 - 17.30 น.
หากได้รับข้อความแล้วทาง บริษัท จะรีบติดต่อกลับในภายหลัง ขอบคุณค่ะ
  • Home
  • ยี่ห้อ THE BEN

ยี่ห้อ THEBEN

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก ยี่ห้อ THE BEN

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก เป็นนาฬิกาที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน แข็งแรงทนทาน ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับคุณภาพ สามารถติดตั้งและปรับตั้งช่วงเวลาได้ง่าย โดยการดันสลักตั้งเวลาออกมาด้านนอกตามเวลาที่ต้องการได้ก็เป็นอันว่าตั้งเวลาได้แล้ว

Analog Time Switch : TIMER 26

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น TIMER 26

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก เหมาะสำหรับนำไปควบคุมการ เปิด - ปิด ของอุปกรณ์ฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องใช้สำนักงาน

Analog Time Switch : ELTIMO 020S

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น ELTIMO 020S

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก สามารถโปรแกรมให้ทำงานแบบ Random ทำงาน ON/OFF ไม่แน่นอน ตัวอย่าง เช่น ปิด-เปิดไฟ กรณีไม่อยู่บ้าน

Analog Time Switch : SUL169S

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SUL169S

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก การทำงานแบบ 24 ชม. มีความเที่ยงตรงสูง วัน ตั้งเวลาได้ ทุก ๆ 15 นาที ตั้งเวลาต่ำที่สุดได้ 15 นาที

Analog Time Switch : SUL189S

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SUL189S

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก การทำงานแบบ 24 ชม. มีความเที่ยงตรงสูง ใช้งานง่ายโดยสั่งงานจากการโยก สั่ง ON/OFF ได้ทันที

Analog Time Switch : SUL189H

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SUL189H

เป็นนาฬิกาที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน แข็งแรงทนทาน ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับคุณภาพ สามารถติดตั้งและปรับตั้งช่วงเวลาได้ง่าย

Analog Time Switch : SUL289H

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SUL289H

เป็นนาฬิกาที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ติดหน้าตู้หรือบนผนัง สั่งงานโดยใช้ตัวเสียบ มีไฟสำรองให้นาฬิกาเดินตอนไฟฟ้าดับได้ 3 วัน

Analog Time Switch : SUL180A

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SUL180A

นาฬิกาตั้งเวลาแบบราคาประหยัด เหมาะสำหรับนำไปควบคุมการเปิด-ปิด ของอุปกรณ์ฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องใช้สำนักงาน

Analog Time Switch : SYN161D

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SYN161D

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก ติดตั้งราง DIN 35 มม. มีความเที่ยงตรงสูง ใช้งานง่ายโดยสั่งงานจากการโยก สั่ง ON/OFF ได้ทันที

Analog Time Switch : SYN169S

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SYN169S

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก สามารถให้ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ หรือ ไม่ก็ได้ ใช้งานง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านไฟฟ้า

Analog Time Switch : SUL181D

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น SUL181D

สามารถติดตั้งและปรับตั้งช่วงเวลาได้ง่าย โดยการดันสลักตั้งเวลาออกมาด้านนอกตามเวลาที่ต้องการได้ก็เป็นอันว่าตั้งเวลาได้แล้ว มีสวิทช์ AUTO/MANUAL

Analog Time Switch : ELPA 3

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น ELPA 3

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก เหมาะสำหรับนำไปควบคุมการเปิด-ปิด ของอุปกรณ์ฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องใช้สำนักงาน

Analog Time Switch : ELPA 8

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก Analog Time Switch รุ่น ELPA 8

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก เหมาะสำหรับนำไปควบคุมการเปิด-ปิด ของอุปกรณ์ฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องใช้สำนักงาน


นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ยี่ห้อ THE BEN

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล จอแสดงผลแบบ LCD ตั้งโปรแกรมให้ทำงานเหมือนกันทุกวัน หรือ ทำงานวันใดวันหนึ่งได้ แสดงเวลาปัจจุบัน เป็น ชั่งโมง, นาที, วินาที หรือ วัน, เดือน, ปี แสดงเวลาแบบ 12 / 24 ชั่วโมง ได้

Digital Time Switch : TR610 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR610 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR610 TOP3

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR610 TOP3

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR611 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR611 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR611 TOP3

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR611 TOP3

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR612 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR612 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR622 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR622 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR635 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR635 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR636 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR636 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR641 TOP2 RC

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR641 TOP2 RC

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR642 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR642 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM

Digital Time Switch : TR644 TOP2

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch รุ่น TR644 TOP2

เป็นนาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล ใช้งานแบบ 24 ชม. / 7 วัน ตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดแต่ละวันได้ มีหน่วยความจำแบบ EEPROM


เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก ยี่ห้อ THE BEN

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับเวลาการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์ และอื่น ๆ โดยใช้ซิงโครนัสมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง เลือกความถี่ใช้งานได้ 50/60Hz ปุ่มหมุนแสดงการทำงาน ช่วยให้สังเกตการทำงานได้ชัดเจน

Analog Horur Counter : BZ 142-1 230V

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Horur Counter รุ่น BZ 142-1 230V

เป็นสวิตช์ ปิด/เปิด เนื่องจากแสงแบบอนาล็อก การนำไปใช้งาน เช่น ควบคุมการปิด/เปิดไฟถนน, ป้ายโฆษณา ต่อเซนเซอร์รับแสงได้


สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน ยี่ห้อ THE BEN

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน ตรวจจับความร้อนและการเคลื่อนไหวโดยใช้เซนเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรด ที่แผ่ออกมาจากตัวคนหรือสัตว์ ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวจะมีรังสีความร้อนแผ่ออกมารอบๆในปริมาณหนึ่ง

Motion Meter : LUNA 109

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 109

เป็นสวิตช์ ปิด/เปิด เนื่องจากแสงแบบอนาล็อก การนำไปใช้งาน เช่น ควบคุมการปิด/เปิดไฟถนน, ป้ายโฆษณา ต่อเซนเซอร์รับแสงได้

Motion Meter : LUNA 110

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 110

เป็นสวิตช์ ปิด/เปิด ปรับค่าความสว่างของแสงสำหรับการสั่งเอาต์พุตได้ การต่อสายแบบสปริง เทอร์มินอล หน่วงเวลา ON / OFF ได้

Motion Meter : LUNA 111

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 111

สามารถติดตั้งเซนเซอร์รับแสงได้ ถึง 4 ตัว ปรับค่าความสว่างของแสงสำหรับการสั่งเอาต์พุตได้ การต่อสายแบบสปริง เทอร์มินอล

Motion Meter : LUNA 112

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 112

ติดตั้งบนราง DIN 1 เอาต์พุตรีเลย์ 10A 250VAC หน่วงเวลา ON / OFF 0-59 นาที ปรับความสว่างของแสงได้ 2-2000 ลักซ์

Motion Meter : LUNA 120

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 120

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคนพร้อมนาฬิกาแบบดิจิตอลในตัว กำหนดช่วงเวลา เปิด/ปิด โปรแกรมวันหยุดล่วงหน้าได้ในรอบ 1 ปี

Motion Meter : LUNA 121

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 121

ตั้งค่า PIN CODE เพื่อป้องกันการเข้าแก้ไขโปรแกรมได้ ติดตั้งบนราง DIN 1 เอาต์พุตรีเลย์ 10A 250VAC จำหนวน 1 เอาท์พุต

Motion Meter : LUNA 122

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 122

กำหนดการทำงานของเอาท์พุต โดยสั่ง ON / OFF ตามเวลาแบบ Real Time ปรับค่าความสว่างแสงเป็นแบบดิจิตอล และกำหนดเวลาในการทำงานได้

Motion Meter : LUXA 101-180

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUXA 101-180

เหมาะสำหรับใช้ภายในตัวอาคาร และ ภายนอกอาคาร ควบคุมการทำงานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหว มีเซนเซอร์ใต้ตัวเครื่องสามารถตรวจจับได้ดี

Motion Meter : LUNA 103-200

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 103-200

เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดตั้งข้างผนัง เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินอาคาร ช่องทางเดินบันได และห้องน้ำ มีสวิตช์ เปิด/ปิด

Motion Meter : LUXA 103-360-2

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUXA 103-360-2

เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดบนฟ้าเพดาน ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ตามการเคลื่อนไหว และค่าความสว่างของแสงตามที่กำหนดไว้

Motion Meter : LUXA 103-360/2 AP

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUXA 103-360/2 AP

เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดบนฟ้าเพดาน ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ตามการเคลื่อนไหว และค่าความสว่างของแสงตามที่กำหนดไว้

Motion Meter : SPHIN 104-306-2

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น SPHIN 104-306-2

เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดบนฝ้าเพดาน ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR เซนเซอร์ เอาท์พุต 2 คอนแทกรีเลย์ มีฟังก์ชัน Teach-In

Motion Meter : PRESENCELIGHT 180

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น PRESENCELIGHT 180

เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านข้างพนัง เครื่องตรวจจับแบบ Presence (PIR) พื่นที่ตรวจจับ 180 การติดตั้งข้างพนัง

Motion Meter : PRESENCELIGHT 360

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น PRESENCELIGHT 360

เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านบนฝ้าเพดาน เครื่องตรวจจับแบบ Presence (PIR) พื่นที่ตรวจจับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Motion Meter : ECO-IR 180A

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น ECO-IR 180A

เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านข้างพนัง เครื่องตรวจจับแบบ Presence (PIR) พื่นที่ตรวจจับ 180 การติดตั้ง

Motion Meter : ECO-IR 360A

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น ECO-IR 360A

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคนจะช่วยในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนเข้ามาใช้งาน

Motion Meter : ECO-IR 369C-NT

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น ECO-IR 369C-NT

สวิตช์จับความเคลื่อนไหวของคนจะช่วยในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนเข้ามาใช้งาน

ติดต่อเรา Supremelines ติดต่อสอบถาม Supremelines สมัครงานกับเรา Supremelines

ศูนย์รวม จำหน่ายไทม์เมอร์ timer (ทามเมอร์) ราคาถูก

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี ได้มาตรฐาน"

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายไทม์เมอร์ Timer (ทามเมอร์) อาทิเช่น เครื่องตั้งเวลา Timer, นาฬิกาตั้งเวลา Time Switch, เครื่องนับจำนวน Counter, เครื่องนับชั่วโมง Hour Counter, เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter ฯลฯ

ลิขสิทธิ์ © 2016 www.ไทม์เมอร์.com สงวนลิขสิทธิ์.

ติดต่อเรา