ติดต่อสอบถาม
1000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ
เวลาทำการ จ. - ศ. เวลา 08.00 - 17.30 น.
หากได้รับข้อความแล้วทาง บริษัท จะรีบติดต่อกลับในภายหลัง ขอบคุณค่ะ
  • Home
  • ยี่ห้อ KUBLER

ยี่ห้อ KUBLER

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ยี่ห้อ KUBLER

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก มีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องนับจำนวนแบบลูกล้อ, เครื่องนับจำนวนแบบก้านโยก, เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์)

Analog Counter : K04

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น K04

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : K05

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น K05

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : K07

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น K07

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : W16.20

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น W16.20

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : W15.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น W15.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : B16.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น B16.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : B18.20

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น B18.20

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : BVA15.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น BVA15.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

Analog Counter : PMK16.11

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter รุ่น PMK16.11

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่าง ๆ

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล ยี่ห้อ KUBLER

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล กำหนดฟังก์ชันต่างๆ ได้จากหน้าเครื่อง เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน

Digital Counter : 190

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 190

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 130

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 130

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 140

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 140

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 142

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 142

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 521

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 521

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 541

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 541

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 524

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 524

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 544

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 544

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 52U

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 52U

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 54U

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 54U

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 52P

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 52P

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 54P

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 54P

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 907/908

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 907/908

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 923/924

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 923/924

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 716/717

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 716/717

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 571

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 571

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 572

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 572

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 560

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 560

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Digital Counter : 901

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น 901

เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก ยี่ห้อ KUBLER

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับเวลาการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์ และอื่น ๆ โดยใช้ซิงโครนัสมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง เลือกความถี่ใช้งานได้ 50/60Hz ปุ่มหมุนแสดงการทำงาน ช่วยให้สังเกตการทำงานได้ชัดเจน

Analog Hour Counter : H37

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Hour Counter รุ่น H37

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับเวลาการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์

Analog Hour Counter : H57

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Hour Counter รุ่น H57

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับเวลาการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์

Analog Hour Counter : HB26.21

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Hour Counter รุ่น HB26.21

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์ และอื่น ๆ

Analog Hour Counter : HVA15.21

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Hour Counter รุ่น HVA15.21

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์ และอื่น ๆ

Analog Hour Counter : SH17

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Hour Counter รุ่น SH17

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์ และอื่น ๆ

Analog Hour Counter : HC77

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Hour Counter รุ่น HC77

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์ และอื่น ๆ

Analog Hour Counter : HW66

เครื่องนับชั่วโมงแบบอนาล็อก Analog Hour Counter รุ่น HW66

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน เครื่องนับการทำงานของเครื่องจักร ตู้ควบคุมมอเตอร์ และอื่น ๆ

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล ยี่ห้อ KUBLER

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN นับชั่งโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการตั้งเวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Digital Hour Counter : 194

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล Digital Hour Counter รุ่น 194

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN ช่วยนับชั่งโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Digital Hour Counter : 134

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล Digital Hour Counter รุ่น 134

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN ช่วยนับชั่งโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Digital Hour Counter : 135

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล Digital Hour Counter รุ่น 135

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN ช่วยนับชั่งโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Digital Hour Counter : 141

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล Digital Hour Counter รุ่น 141

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN ช่วยนับชั่งโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Digital Hour Counter : 523

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล Digital Hour Counter รุ่น 523

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN ช่วยนับชั่งโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Digital Hour Counter : 543

เครื่องนับชั่วโมงแบบดิจิตอล Digital Hour Counter รุ่น 543

เป็นเครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ขนาดมาตรฐาน 1/2 DIN ช่วยนับชั่งโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ติดต่อเรา Supremelines ติดต่อสอบถาม Supremelines สมัครงานกับเรา Supremelines

ศูนย์รวม จำหน่ายไทม์เมอร์ timer (ทามเมอร์) ราคาถูก

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี ได้มาตรฐาน"

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายไทม์เมอร์ Timer (ทามเมอร์) อาทิเช่น เครื่องตั้งเวลา Timer, นาฬิกาตั้งเวลา Time Switch, เครื่องนับจำนวน Counter, เครื่องนับชั่วโมง Hour Counter, เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter ฯลฯ

ลิขสิทธิ์ © 2016 www.ไทม์เมอร์.com สงวนลิขสิทธิ์.

ติดต่อเรา